فرش

نکاتی در مورد کفپوشها
نوامبر, 2017 1 نظر محصولات دکوراسیون داخلی
کف خانه غیر از کاربرد خاصش، از لحاظ دکوراسیون در حکم پاﯾه خانه محسوب می شود. کف خانه سطح وسیعی از آن را پوشش می دھد، که باﯾد از لحاظ آراﯾشی و ھم به جھت استفاده آسان و عملی، مورد توجه واقع شود. کفپوش ھا گاه به حدی تاثیرگذارند ...
Read More
نکته هایی برای انتخاب فرش
اکتبر, 2017 بدون نظر دکوراسیون منزل
یکی از عناصر کاربردی و در عین حال اثر گذار در چیدمان منزل فرش ها هستند. بدیهی است که استفاده از فرش می تواند گرما بخش، پوشاننده و در عین حال زینت بخش منزل باشد. بنابراین انتخاب فرش براساس آب و هوای هر منطقه و در عین حال متناسب ...
Read More