اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

سید محمد فاتحی مدیر عامل شرکت
سید محمد فاتحی مدیر عامل شرکت فارغ التحصیل مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دارای 16 سال تجربه تخصصی در مدیریت انوع پروژه ها و فعالیت تخصصی جزئیات پروفایل
سید احمد محقق مطلق رئیس هیات مدیره
سید احمد محقق مطلق رئیس هیات مدیره فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران، دارای بیش از 25 سال تجربه موثر جزئیات پروفایل
نرگس عسکری مدیر بازاریابی و فروش
نرگس عسکری مدیر بازاریابی و فروش جزئیات پروفایل

[/hm_section]